Kære pædagog og medarbejder i dagtilbud

Lad dig inspirere til at arbejde med børn i dagtilbud.

Her kan du downloade opskriften på "Af skrald er du kommet..."

og her er inspiration til at arbejde med et teaterstykke, før- under og efter I oplever en forestilling.

Inspirationsmaterialet Få mere ud af en teaterforestilling. Inspirationsmateriale til pædagoger i dagtilbud  henvender sig til dig, som er pædagogisk personale i dagtilbud og giver inspiration til, hvordan du sammen med din børnegruppe, både vuggestue- og børnehavebørn, kan arbejde med at få mere ud af en teaterforestilling både før og efter, I har set forestillingen.

Materialet består af en række drama-pædagogiske aktiviteter med fokus på krop, sanser, fortælling og rum. At skabe rammer for børns engagement som et aktivt publikum kan hjælpe dem til en større forståelse for deres teateroplevelse - og egen virkelighed.

I modsætning til andre kunstformer er teater en her-og-nu-oplevelse, som opleves i det øjeblik, forestillingen finder sted. Tilbage står mindet, som kan være svært at huske og holde fast i. Det gør det endnu mere vigtigt at arbejde med at udvide oplevelsen, når I skal opleve en teaterforestilling.

Du kan downloade inspirationsmaterialet kvit og frit. vi ønsker, at så mange som muligt får glæde af det.

Inspirationsmaterialet er en del af Guldborgsund Kommune og Lolland Kommunes projekt Klar, parat, kultur fra start, som er støttet af Kulturministeriets initiativ En tidlig kulturstart, der ” […] har til formål, at bidrage til at øge antallet af og kvaliteten af kunst- og kulturmøder, der er målrettet børn i dagtilbud; at skabe nye varige samarbejder og lærende partnerskaber med dagtilbud […]” (Kulturministeriet).

Bestil en workshop

Bliv klædt på til at arbejde med materialet i praksis og udvid din børnegruppes teateroplevelse både før og efter, I har set forestillingen. I en dramapædagogisk dagsworkshop kan pædagogisk personale i institutionen eller kommunen få mulighed for at afprøve aktiviteterne i materialet på egen krop ledet af en teaterformidler. Workshoppen kan foregå i egen institution, på en kulturinstitution eller andetsteds i et lokale, hvor der er plads til at bevæge sig.

En dagsworkshop har umiddelbart en varighed på 6 timer, men workshoppens længde kan også tilpasses efter behov – og dermed pris. Det er også en mulighed, at workshoppen afholdes i forbindelse med en teaterforestilling, I selv arrangerer.​

Pris for en 6 timers workshop: 4.500 kr.

Ring til Teatret Masken for nærmere aftale. Vi glæder os til at høre fra jer.